OUR WORLD

Leverancier Management

Zoals bij elke omgang met partners, vereist het leveranciersmanagement ook duidelijke specificaties en richtlijnen voor een succesvolle samenwerking.

Onze leveranciers zijn belangrijke partners van het bedrijf, met wie we streven naar eerlijke zakelijke relaties op basis van een geest van partnerschap. Een constructieve dialoog en nauwe samenwerking vormen het solide kader voor de aankoop van hoogwaardige goederen die zijn vervaardigd onder de meest sociaal compatibele en milieuvriendelijke omstandigheden.

Leveranciers met wie we samenwerken, moeten zich ertoe verbinden om te voldoen aan onze kwaliteits- en duurzaamheidseisen.

De respectievelijke eisen hiervoor hebben we vastgelegd in verschillende specificaties en richtlijnen die verplicht zijn voor leveranciers. Onze inkopers houden hier rekening mee bij het selecteren van leveranciers. De inkooprichtlijnen omvatten de leveranciershandleiding, de gedragscode voor leveranciers en de Dr. Oetker Food Standard. Als onderdeel van ons leveranciersmanagement passen we deze documenten continu aan, bijvoorbeeld als eisen veranderen of als we andere belangrijke duurzaamheidsaspecten hebben geïdentificeerd.

Leveranciershandleiding en Gedragscode voor leveranciers

In de leveranciershandleiding en in de leveranciersgedragscode specificeren we niet alleen de hoge kwaliteitsnormen, maar ook de eisen voor het zorgvuldig gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het naleven van internationaal erkende sociale normen, zowel in onze eigen productie als bij onze leveranciers. De vereiste normen zijn in overeenstemming met de bepalingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

Dienovereenkomstig tolereert Dr. Oetker geen kinderarbeid of dwangarbeid in de toeleveringsbedrijven of bij hun onderaannemers en moet het recht op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandeling worden gegarandeerd. Zowel de wekelijkse arbeidsduur als de maximale dagelijkse arbeidsduur dienen minimaal te voldoen aan de nationale wetten en richtlijnen. Bovendien moeten lonen voldoen aan de wettelijke of industriële minimumstandaard - afhankelijk van welke hoger is.

Dr. Oetker Food Standard

De Dr. Oetker Food Standard vult de Supplier Manual en de Supplier Code of Conduct aan met eisen die specifiek betrekking hebben op de geleverde grondstoffen en producten. Naast eisen met betrekking tot kwaliteit, voedselveiligheid en traceerbaarheid, worden ook duurzaamheidseisen voor bepaalde grondstoffen gedefinieerd. Zo moeten duurzaamheidscertificaten beschikbaar zijn voor palmolie, cacao en chocolade, moet tonijn op een dolfijnvriendelijke manier worden gevangen en mag het gebruik van antibiotica op dieren voor vleesproducten alleen om ziekten te behandelen. Kip, eieren en eiproducten mogen alleen van scharrelkippen komen. Bovendien is het gebruik van genetisch gemodificeerde grondstoffen uitgesloten.

Onze Leverancier Evaluatie Systeem

Naast de inkoopnormen hebben wij voor onze leveranciers een evaluatiesysteem ontwikkeld dat onze afnemers ondersteunt bij het beoordelen en ontwikkelen van leveranciers. De leveranciers worden geëvalueerd met veeleisende testprocedures met betrekking tot de kwaliteit van de goederen en op duurzaamheidscriteria zoals arbeidsveiligheid, gezondheidsmanagement, milieubescherming, mensenrechten, arbeidsomstandigheden en anticorruptie. Met de succesvolle afronding van het meerfasige evaluatieproces, ook wel auditing genoemd, komen leveranciers in aanmerking voor Dr. Oetker. Bij slechts geringe tot matige afwijkingen van de eisen worden corrigerende maatregelen geïnitieerd en geïmplementeerd. Als een potentiële leverancier aantoont dat hij niet meewerkt of in staat is om corrigerende maatregelen te nemen, wordt hij geblokkeerd door dr. Oetker. Zelfs bij succesvol gekwalificeerde leveranciers volgen regelmatige controles om de naleving van alle vereisten op lange termijn te garanderen.

Cookies- en analytische instellingen

We zouden het fijn vinden als je ermee instemt dat wij en onze partners cookies en vergelijkbare technologieën mogen gebruiken om te begrijpen hoe je onze website gebruikt. Hierdoor kunnen wij je gebruikersgedrag beter begrijpen en onze website hierop afstemmen. Verder willen wij en onze partners deze gegevens gebruiken voor gepersonaliseerde content of aanbiedingen op hun platforms. Als je hiermee akkoord gaat, klik je op "Akkoord". Raadpleeg ons privacybeleid voor gedetailleerde informatie. Je kunt op elk moment van gedachten veranderen en je toestemming intrekken.

Noodzakelijke Cookies

We hebben deze cookies en vergelijkbare technologieën nodig om de basisfuncties van onze website mogelijk te maken. Dit omvat bijvoorbeeld het opslaan van deze instellingen. Omdat deze cookies noodzakelijk zijn kunnen ze niet uitgeschakeld worden.

Altijd actief
Analytics en personalisatie

Daarnaast willen we graag meer weten over hoe je onze website gebruikt om deze voor jou en andere gebruikers te optimaliseren. Hiervoor gebruiken we cookies en vergelijkbare technologieën die het gebruikersgedrag in kaart brengen en zo helpen om ons aanbod voor jou te verbeteren.

Ja

no

(Re-) Marketing / gegevensuitwisseling met derden

Om ervoor te zorgen dat we onze marketingcampagnes kunnen afstemmen op jouw behoeften, verzamelen we hoe je op onze website komt en hoe je omgaat met onze advertenties. Dit helpt ons om niet alleen onze advertenties, maar ook onze inhoud nog beter voor jou te maken. Onze marketingpartners gebruiken deze informatie ook voor hun eigen doeleinden, bijv. om je account of profiel op hun platform te personaliseren.

Ja

no