Flag
Over Dr. Oetker
Compliance-organisatie / Klokkenluiderssysteem

Ethisch en wettelijk handelen staat hoog in het vaandel voor de Oetker-Group, dit geldt voor zowel de eigen bedrijfsactiviteiten als voor de relaties met alle zakelijke partners en klanten.

Als gevolg van de sterke internationale groei van ons bedrijf en de toenemende wettelijke vereisten is het Compliance belangrijker geworden. Daarom is er een Compliance Management Systeem ontwikkeld voor de hele Oetker-Groep.

In dit systeem is een compliance-organisatie opgericht waarin neutrale en onafhankelijke contactpersonen het aanspreekpunt zijn voor alle compliance-kwesties.

Bovendien heeft de Oetker-Group een klokkenluidersprocedure opgezet die individuen, bedrijven en andere organisaties in staat stelt om schendingen van de toepasselijke wetgeving (zoals omkoping, fraude, schending van mensenrechten en milieuvoorschriften),
interne beleid van de Oetker-Group (zoals de Code of Conduct) of de Leveranciersgedragscode van de Oetker-Group te melden, evenals zorgen over een mogelijke of daadwerkelijke schending van deze voorschriften.

⁠Als u informatie heeft over mogelijke schendingen van de wetgeving met betrekking tot een bedrijf van de Oetker-Group. Dan heeft u verschillende mogelijkheden om ons uw informatie te sturen op een volledige anonieme manier via ons Compliance Hotline-systeem.

De volgende rapportage mogelijkheden zijn beschikbaar:

o  Compliance Hotline van de Oetker-Groep – anoniem bericht sturen
https://coho.oetker-group.com

o  Rapporteren per e-mail aan de compliance-organisatie van de Oetker Group 
⁠mail: compliance@oetker-group.com

 

o  Rapporteren per brief aan 


⁠Dr. August Oetker KG 
⁠Corporate Compliance Committee
Lutterstraße 14
33617 Bielefeld
Duitsland

o Rapporteren via een (gratis) telefoondienst door een spraakbericht achter te laten.

o  Werknemers van de Oetker-Groep kunnen hun melding ook doorgeven aan het management, de supervisor, de (Group) Compliance Officer of een anderszins aangewezen contactpersoon van de respectieve dochteronderneming (bijv. tijdens een persoonlijk gesprek).


We zullen uw informatie zorgvuldig onderzoeken en indien nodig, de nodige maatregelen nemen. Binnen het kader van het reglement hebben we de interne verantwoordelijkheden en de afhandeling van klachten vastgelegd