Skip to main content
Wooden Background
Meer

Voorwaarden

Beste bezoeker, Dr. Oetker Nederland B.V. en Koopmans B.V. (hierna te noemen: “de onderneming” of “wij”) heten je welkom op onze websites met informatie en interactiemogelijkheden die wij voor jou (“jij”), bezoeker en wellicht klant hebben gemaakt. Wij waarderen jouw interesse in onze Voorwaarden gebruik website (“Voorwaarden”). In deze Voorwaarden leggen wij uit op welke wijze je gebruik kan en mag maken van onze website(s). Voordat je van onze website(s) surft, kennis neemt, of gebruik maakt verzoeken wij je om de Voorwaarden aandachtig en geheel door te nemen.