Flag
Meer
Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens op onze website www.oetker.nl. Ook www.Bigamericans.nl, www.Aandebakdag.nl, www.Familieonsbesterecept.nl,  www.Oetkerbakken.nl, https://www.oetkerpizza.nl/ worden hierin benoemd.

Het omvat ook de volgende sociale mediaprofielen:

Facebook Page Dr. Oetker Nederland - https://www.facebook.com/DrOetkerNL

Facebook Page Dr. Oetker Pizza Nederland - https://www.facebook.com/DrOetkerPizzaNL

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Het volgende bedrijf is de verantwoordelijke voor alle gegevensverwerkingsactiviteiten die hieronder worden beschreven:

Dr. Oetker Nederland B.V.
Netwerklaan 38
3821 AG  Amersfoort

info@oetker.nl

 

2. Details over specifieke verwerkingsactiviteiten

2.1 Klantenservice / Reclame maken voor soortgelijke goederen en diensten

We gebruiken je contactgegevens om te kunnen antwoorden op klantvragen. Ook kunnen we deze gebruiken voor reclamedoeleinden in gevallen waarin we jouw toestemming hiervoor niet nodig hebben (bijvoorbeeld voor reclame via post of direct marketing voor onze eigen vergelijkbare goederen en diensten op basis van een bestaande klantrelatie).

Wettelijke basis voor deze verwerkingsactiviteit is ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 f) AVG). Ons gerechtvaardigd belang ligt in klantenservice en het verstrekken van informatie over onze producten.

Raadpleeg sectie "Recht op bezwaar (Art. 21 AVG)". Je kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen deze verwerkingsactiviteiten, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de sectie "Verwerkingsverantwoordelijke".

2.2 Promoties: Wedstrijden en andere acties

Als je deelneemt aan een wedstrijd of andere actie (bijvoorbeeld door een cashback te claimen voor een product dat je in een winkel hebt gekocht), zullen we de door jou verstrekte gegevens alleen gebruiken om de actie uit te kunnen voeren, tenzij je toestemming hebt gegeven dat we dit ook voor andere doeleinden mogen gebruiken (bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief).

De wettelijke basis voor deze verwerkingsactiviteit is het feit dat de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract of het aangaan van een dergelijk contract (Art. 6 par. 1 b) AVG). Informatie die wordt ingevoerd via verplichte velden in registratieformulieren is nodig voor deelname aan een actie (d.w.z. noodzakelijk om een ​​contract te vormen). Als je deze informatie niet verstrekt, kun je niet deelnemen aan een actie.

2.3 Contact opnemen met ons / feedback

Jekunt contact met ons opnemen via formulieren, telefoon, sociale media of via e-mail. We zullen jouw gegevens verwerken om je te kunnen antwoorden. De wettelijke basis voor deze verwerkingsactiviteit is toestemming (Art. 6 para. 1 a) AVG).

2.4 Nieuwsbrief

je kunt je aanmelden voor onze e-mailnieuwsbrief. We zullen je gegevens verwerken om je e-mails te sturen en om te evalueren welke e-mails je opent. De wettelijke basis voor deze verwerkingsactiviteit is jouw toestemming (Art. 6 para. 1 a) AVG). je kunt deze toestemming voor toekomstige verwerking op elk moment intrekken, bijvoorbeeld door op de link "uitschrijven" in een van onze nieuwsbrieven te klikken.

We versturen e-mails via Salesforce. Salesforce Marketing Cloud, Salesforce.com Germany GmnH. Het Salesforce Data Centrum is gevestigd in Frankfurt, Duitsland. Salesforce verwerkt jouw gegevens namens ons (gegevensverwerker).

2.5 Automatisch gegenereerde gegevens

Bij het bezoeken van onze website verwerken we gegevens in serverlogbestanden. Deze gegevens zijn afkomstig van de door jouw gebruikte apparatuur (PC, tablet, smartphone)  en kunnen persoonlijke gegevens bevatten. In het bijzonder verwerken wij de volgende gegevens:

● Het besturingssysteem van de apparatuur

● Het gebruikte browertype

● De naam van je provider

●Jouw IP-adres

● Gegevens en tijdstip van toegang

● Toegang tot pagina's en zoektermen (indien van toepassing)

● De website die je naar onze website heeft verwezen (verwijzer)

Deze verwerkingsactiviteit is nodig om de werking van onze website te garanderen, de inhoud en afleverbaarheid van onze website te optimaliseren en om de nodige informatie te verstrekken aan overheidsinstanties in geval van een cyberaanval. Daarin ligt ook ons ​​gerechtvaardigde belang voor gegevensverwerking. Wettelijke basis voor deze verwerkingsactiviteit is ons legitieme belang (Art. 6 para. 1 f) AVG).

Deze gegevens verwijderen wij op regelmatige basis na 14 dagen, bij misbruik na afloop van een administratieve of gerechtelijke procedure.

2.6 Tracking en cookies

Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën die informatie op jouw apparatuur opslaan of toegang krijgen tot dergelijke informatie voor de volgende doeleinden:

  • Werking van onze website
  • Analyse en personalisatie – Tracking
  • (Re-)Marketing / gegevensuitwisseling met derden
     

Opmerking over gegevensverwerking in de Verenigde Staten:

In het kader van analyse en personalisatie werken wij samen met technologiy providers (alszijnde gegevensverwerkers) waarmee een overdracht van je persoonlijke gegevens naar de Verenigde Staten niet kan worden uitgesloten.

Evenzo werken wij voor het doel van "(Re-)Marketing / gegevensdeling met derden" samen met partners waarmee een overdracht van je persoonsgegevens naar de Verenigde Staten niet kan worden uitgesloten.

Waar mogelijk geven wij onze technology providers de opdracht om je persoonsgegevens te verwerken in datacenters binnen de Europese Unie.

In het geval van technology providers of partners die ook een vestiging in de Verenigde Staten hebben of daar zijn gevestigd met andere bedrijven van hun groep, kunnen we echter niet uitsluiten dat Amerikaanse veiligheidsdiensten toegang krijgen tot je persoonlijke gegevens. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren via toegang op afstand of een juridisch bindende instructie aan onze technology provider of partner. Dit kan je in het bijzonder blootstellen aan het risico dat Amerikaanse veiligheidsdiensten zonder specifieke reden en op grote schaal toegang krijgen tot je persoonlijke gegevens, en dat je daar in de Verenigde Staten mogelijk geen effectieve juridische stappen tegen kunt ondernemen.

2.7 Werking van onze website

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om bepaalde functies van onze website te garanderen. Dit is strikt noodzakelijk om onze website te kunnen aanbieden. Door dit te doen, kunnen we bijvoorbeeld:

● Jouw voorkeurstaalversie van onze website of vergelijkbare instellingen bewaren voor een volgende bezoek.

● Verzoeken naar onze website verspreiden over meerdere webservers (load balancing).

● Een uniforme context (sessie) bieden aan meerdere verzoeken aan onze website, om met inloggen beveiligde delen van onze website of afreken- / betalingsprocessen te vergemakkelijken.

● Jouw toestemming met betrekking tot trackingtools en accepteren of intrekken van tracking toestemming te bewaren..

Ons legitieme belang voor deze verwerkingsactiviteiten ligt in het constante gebruiksgemak van onze website en in het verzekeren dat gebruikersinteracties daadwerkelijk zijn gekoppeld aan een geauthenticeerde gebruiker.

Wettelijke basis voor deze verwerkingsactiviteit is ons legitieme belang (Art. 6 para. 1 f) AVG).
● We maken ook gebruik van technology providers die je gegevens in de Verenigde Staten kunnen verwerken. In dit geval is er een potentieel risico dat Amerikaanse veiligheidsdiensten op grote schaal en zonder voorafgaande kennisgeving toegang krijgen tot je gegevens, en dat je in de Verenigde Staten hier geen effectieve juridische stappen tegen kunt ondernemen.

2.8 Analyse en personalisatie – Tracking

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en hierop af te stemmen.

Als je hiervoor jouwtoestemming hebt gegeven, verwerken wij informatie over je devicesen de browser die je gebruikt (in het geval van de website) elke keer dat je onze website bezoekt. Zo kunnen we achterhalen met welke taalinstellingen je onze website gebruikt, of je een smartphone of desktopcomputer gebruikt of vanuit welk land je onze website bezoekt.

Daarnaast verwerken we informatie over hoe je omgaat met onze website, bijv. vanaf waar je naar onze website wordt verwezen, hoe lang je onze website gebruikt en het pad dat je door individuele subpagina's volgt. We kunnen bijvoorbeeld bijhouden of je ons hebt gevonden via een zoekmachine (en zo ja, via welke zoekterm) of een advertentie, hoe lang je door de inhoud van een bepaalde pagina hebt gebladerd en hoeveel pagina's je in totaal hebt bezocht.

Wij gebruiken deze informatie om analyses van gebruikersgedrag op onze website te maken en de website te optimaliseren. In sommige gevallen maken we verschillende versies van onze website, die we presenteren aan individuele gebruikers of gebruikersgroepen, en gebruiken we cookies of vergelijkbare technologieën om te evalueren welke versie op welke manier door jou wordt gebruikt.

De wettelijke basis voor deze verwerkingsactiviteit is jouw toestemming (Art. 6 para. 1 a) AVG). Je kunt je toestemming voor toekomstige verwerking op elk moment intrekken of wijzigen door trackinginstellingen te wijzigen. Bovendien kun je je browserinstellingen met betrekking tot cookies en vergelijkbare technologieën wijzigen.

Als je de toestemming voor verwerking hebt beperkt tot het meest noodzakelijke, wordt Google Analytics gebruikt zonder dat cookies worden opgeslagen of een overeenkomstige persoonlijke referentie wordt vastgesteld. Alle gegevens worden geanonimiseerd, dat wil zeggen zonder toewijzing aan een klant-ID en alleen geaggregeerd.

We gebruiken de volgende producten voor analyse en personalisatie:

Google Analytics / Google Optimize

Google Analytics en Google Optimize worden geleverd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Google verwerkt uw gegevens namens ons (gegevensverwerker). Onze configuratie van Google Analytics en Google Optimize staat Google niet toe om gegevens te gebruiken die zijn verzameld via Google Analytics of Google Optimize om Google producten en services te verbeteren.

Meer informatie over de cookies die door Google Analytics worden gebruikt en hun respectievelijke bewaartermijnen vind je hier. Google Optimize maakt ook gebruik van de cookies die zijn ingesteld door Google Analytics (raadpleeg de documentatie hier).

Google is gevestigd in de Verenigde Staten via andere bedrijven van dezelfde groep (met name via Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. VS) en gebruikt ze als gegevensverwerkers, zodat we een overdracht van je persoonsgegevens naar de Verenigde Staten.

(Re-)Marketing / gegevensuitwisseling met derden

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om het bereik van onze advertentiecampagnes te evalueren en hoe gebruikers die onze website kennen via onze advertentiecampagnes onze diensten gebruiken. We gebruiken ook cookies en vergelijkbare technologieën om vast te leggen welke gebruikers onze website gebruiken om groepen te vormen (zogenaamde doelgroepen) en om deze doelgroepen op andere online platforms aan te spreken met gepersonaliseerde advertenties.

We geven deze informatie ook door aan derden die deze ook voor hun eigen doeleinden kunnen verwerken.

Als je hiermee hebt ingestemd, zullen wij registreren of je ons via een van onze advertentiecampagnes hebt gevonden en hoe je vervolgens met onze website omgaat. We kunnen bijvoorbeeld bijhouden welk deel van de gebruikers die een advertentie hebben gezien, daadwerkelijk inhoud van onze website gebruikt. Hierdoor kunnen we ons advertentiebudget beter plannen en beheersen.

Daarnaast groeperen we de gebruikers van onze website in zogenaamde doelgroepen. Doelgroepen zijn gebruikersgroepen die door ons worden samengesteld volgens bepaalde criteria (bijvoorbeeld alle gebruikers die toegang hebben gehad tot een bepaalde categorie recepten). Als de gebruikers van een gebruikersgroep ook gebruikers zijn van onze marketingpartners, kunnen we deze gebruikers individueel aanspreken met advertenties (re-marketing) via het platform van onze marketingpartner. Informatie die onze marketingpartner heeft over zijn gebruikers in een van onze doelgroepen kan ook door hem worden gebruikt om soortgelijke gebruikersgroepen aan ons voor te stellen voor advertenties.

We werken ook samen met partners die je gegevens in de Verenigde Staten kunnen verwerken. In dit geval is er een potentieel risico dat Amerikaanse veiligheidsdiensten op grote schaal en zonder voorafgaande kennisgeving toegang krijgen tot je gegevens, en dat je in de Verenigde Staten hiertegen geen effectieve juridische stappen kunt ondernemen.

Hiertoe informeren wij onze marketingpartners dat je onze website hebt bezocht en of je door ons gedefinieerde pagina's heeft bezocht of andere acties heeft uitgevoerd (bijv. een account geregistreerd). Onze marketingpartners kunnen deze informatie ook voor hun eigen doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld om jouw profiel verder te personaliseren op hun eigen platform.

De wettelijke basis voor deze verwerkingsactiviteit is jouw toestemming (Art. 6 para. 1 a) GDPR). Je kunt je toestemming voor toekomstige verwerking op elk moment intrekken of wijzigen door jouw trackinginstellingen te wijzigen. Bovendien kun je je browserinstellingen met betrekking tot cookies en vergelijkbare technologieën wijzigen.

Onze marketingpartners zijn aparte verwerkingsverantwoordelijken voor de gegevensverwerking die zij voor hun eigen doeleinden uitvoeren. De marketingpartner geeft je ook informatie over gegevensbescherming.

Wij gebruiken de volgende producten voor (re-) marketing en delen gegevens met de volgende derde partijen:

 

Facebook Pixel

Facebook Pixel is een product van Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ierland ("Facebook"). Meer informatie over Facebook Pixel vind je hier. Raadpleeg ook het Facebook-gegevensbeleid.

Google Ads / Doubleclick

Google Ads / Doubleclick is een product van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Meer informatie over cookies die door Google zijn ingesteld, vind je hier. Raadpleeg ook het privacybeleid van Google.

Google Floodlight

Google Floodlight is een product van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Meer informatie over cookies die door Google zijn ingesteld, vind je hier. Raadpleeg ook het privacybeleid van Google.

The Trade Desk Pixel

De Trade Desk Pixel wordt geleverd door The UK Trade Desk Ltd. 10e verdieping, 1 Bartholomew Close, Londen EC1A 7BL, Groot-Brittannië ("The Trade Desk"). Zie ook het privacybeleid van The Trade Desk (onder andere voor informatie over bewaartermijnen voor cookies) en de mogelijkheid om je af te melden voor gegevensverwerking door The Trade Desk.

Mopinion

Met Mopinion verzamelen we de feedback die bezoekers achterlaten
wanneer ze een vragenlijst invullen op www.oetker.nl. We meten de bakintentie: uitvragen of
een bezoeker van plan is het recept te gaan bakken dat zij op dat moment
bekijken. We gebruiken deze informatie om onze website, recepten en de ervaring
op www.oetker.nl te verbeteren. Voor meer informatie verwijzen we je graag naar de privacyverklaring van Mopinion.


2.9 Facebook Page

We hebben  Facebook-pagina’s. De Facebook-pagina wordt geleverd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). Bij het gebruik van de Facebookpagina kunnen persoonsgegevens door Facebook worden verwerkt, waarvoor Facebook en wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Deze gezamenlijke controle wordt geregeld door het "Page Controller Addendum" van Facebook.

Alle belangrijke informatie over gegevensverwerking op de Facebook-pagina is te vinden in het Facebook-gegevensbeleid en het Facebook-cookiebeleid.

Daar vind je ook alle informatie over de aard en omvang van de persoonsgegevens waarop de gegevensverwerking betrekking heeft en je recht op informatie, inzage, correctie, verwijdering, beperking, dataportabiliteit en klacht bij een toezichthoudende autoriteit.

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking op de Facebook-pagina is het gerechtvaardigde belang van ons, Facebook en hun klanten om advertenties, aanbevelingen en inzichten en metingen te ontvangen (art. 6 lid 1 f) AVG). Je kunt bezwaar maken tegen de gegevensverwerking richting Facebook (zie het Facebook-gegevensbeleid en het Facebook-cookiebeleid).

Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking door Facebook. We ontvangen geen gegevens van Facebook waarmee we gebruikers van Facebook-pagina's kunnen identificeren of hun gebruiksgedrag kunnen analyseren. We gebruiken ook geen eigen tools in het kader van de Facebook-pagina waarmee we dergelijke gebruikers kunnen identificeren of analyseren.

 

3. Intrekking van toestemming (Art. 7 para. 3 AVG)

Als de verwerking is gebaseerd op toestemming (art. 6 lid 1 a) AVG), kunt je je toestemming voor toekomstige verwerking op elk moment intrekken. Je kunt ons bereiken via de contactgegevens die worden verstrekt in het gedeelte "Verwerkingsverantwoordelijke" of opties gebruiken voor het intrekken van toestemming die worden beschreven in de context van een specifieke verwerkingsactiviteit.

4. Recht op bezwaar (Art. 21 AVG)

Als de verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 par. 1 f) AVG), heb je het recht om te allen tijde bezwaar te maken, op grond van jouw specifieke situatie, tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Dit geldt ook voor profilering.

Wanneer we persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden, heb je het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben voor dergelijke marketing. Dit strekt zich ook uit tot profilering die verband houdt met dergelijke direct marketing.

5. Verdere data rechten

Met betrekking tot je persoonsgegevens kun je ook gebruik maken van de volgende rechten:

● Recht op toegang (art.15 AVG)
● Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
● Recht op verwijdering (‘recht om te worden vergeten’) (Art. 17 AVG)
● Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)
● Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)

Je hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG).

 

6. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering, vindt niet plaats.

 

7. Versie information

Laatste revisie: 19 November 2020

 

8. Cookie en tracking lijst

Wij maken voor onze website gebruik van de volgende cookies:

www.Oetker.nl

First party cookies

Naam

Doel

Sleutel (= toegang tot gegevens)

Geldigheidsduur

_ga

 

 

 

 

Gebruikt om gebruikers te onderscheiden

Dr. Oetker, Partout

50 maanden

_gat

Deze cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken die moeten worden aangebracht naar doubleclick.net te beperken tbv customization.

Dr. Oetker, Partout

10 minuten

__utma

Wordt gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden.

Dr. oetker, Partout

50 maanden vanaf

__utmt

Deze cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken die moeten worden aangebracht naar doubleclick.net te beperken.

Dr. oetker, Partout

10 minuten

__utmb

Bepalen van een nieuwe sessie / bezoek

Dr. oetker, Partout

30 minuten

__utmc

In combinatie met de __utmb, om te bepalen of de gebruiker zich in een nieuwe sessie bevindt

Dr. Oetker, Partout

Einde browsersessie

__utmz

Wordt gebruikt om het type kanaal te kunnen achterhalen waar de gebruiker van afkomstig is, zoals google, facebook etc.

Dr. Oetker, Partout

6 maanden

__utmv

Wordt gebruikt om bezoeker-niveau op te slaan in een aangepaste data variabele.

Dr. Oetker, Partout

50 maanden

 

www.Bigamericans.nl

First party cookies

Naam

Doel

Sleutel (= toegang tot gegevens)

Geldigheidsduur

_ga

 

 

 

 

Gebruikt om gebruikers te onderscheiden

Dr. Oetker, Partout

50 maanden

_gat

Deze cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken die moeten worden aangebracht naar doubleclick.net te beperken tbv customization.

Dr. Oetker, Partout

10 minuten

__utma

Wordt gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden.

Dr. Oetker, Partout

50 maanden vanaf

__utmt

Deze cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken die moeten worden aangebracht naar doubleclick.net te beperken.

Dr. Oetker, Partout

10 minuten

__utmb

Bepalen van een nieuwe sessie / bezoek

Dr. Oetker, Partout

30 minuten

__utmc

In combinatie met de __utmb, om te bepalen of de gebruiker zich in een nieuwe sessie bevindt

Dr. Oetker, Partout

Einde browsersessie

__utmz

Wordt gebruikt om het type kanaal te kunnen achterhalen waar de gebruiker van afkomstig is, zoals google, facebook etc.

Dr. Oetker, Partout

6 maanden

__utmv

Wordt gebruikt om bezoeker-niveau op te slaan in een aangepaste data variabele.

Dr. Oetker, Partout

50 maanden

 

www.Aandebakdag.nl

First party cookies

Naam

Doel

Sleutel (= toegang tot gegevens)

Geldigheidsduur

_ga

 

 

 

 

Gebruikt om gebruikers te onderscheiden

Dr. Oetker, Partout

50 maanden

_gat

Deze cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken die moeten worden aangebracht naar doubleclick.net te beperken tbv customization.

Dr. Oetker, Partout

10 minuten

__utma

Wordt gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden.

Dr. oetker, Partout

50 maanden vanaf

__utmt

Deze cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken die moeten worden aangebracht naar doubleclick.net te beperken.

Dr. oetker, Partout

10 minuten

__utmb

Bepalen van een nieuwe sessie / bezoek

Dr. oetker, Partout

30 minuten

__utmc

In combinatie met de __utmb, om te bepalen of de gebruiker zich in een nieuwe sessie bevindt

Dr. Oetker, Partout

Einde browsersessie

__utmz

Wordt gebruikt om het type kanaal te kunnen achterhalen waar de gebruiker van afkomstig is, zoals google, facebook etc.

Dr. Oetker, Partout

6 maanden

__utmv

Wordt gebruikt om bezoeker-niveau op te slaan in een aangepaste data variabele.

Dr. Oetker, Partout

50 maanden

 

www.Familieonsbesterecept.nl

First party cookies

Naam

Doel

Sleutel (= toegang tot gegevens)

Geldigheidsduur

_ga

 

 

 

 

Gebruikt om gebruikers te onderscheiden

Dr. Oetker, Partout

50 maanden

_gat

Deze cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken die moeten worden aangebracht naar doubleclick.net te beperken tbv customization.

Dr. Oetker, Partout

10 minuten

__utma

Wordt gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden.

Dr. Oetker, Partout

50 maanden vanaf

__utmt

Deze cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken die moeten worden aangebracht naar doubleclick.net te beperken.

Dr. Oetker, Partout

10 minuten

__utmb

Bepalen van een nieuwe sessie / bezoek

Dr. Oetker, Partout

30 minuten

__utmc

In combinatie met de __utmb, om te bepalen of de gebruiker zich in een nieuwe sessie bevindt

Dr. Oetker, Partout

Einde browsersessie

__utmz

Wordt gebruikt om het type kanaal te kunnen achterhalen waar de gebruiker van afkomstig is, zoals google, facebook etc.

Dr. Oetker, Partout

6 maanden

__utmv

Wordt gebruikt om bezoeker-niveau op te slaan in een aangepaste data variabele.

Dr. Oetker, Partout

50 maanden

Third party request cookies 

Naam

Doel

Sleutel (= toegang tot gegevens)

Geldigheidsduur

Addthis

Meten van social shares vanaf het platform

Dit is een cookie van een derde partij

50 maanden Geen invloed op, door middle van code worden cookies geplaatst

 

www.Oetkerbakken.nl

First party cookies

Naam

Doel

Sleutel (= toegang tot gegevens)

Geldigheidsduur

_ga

 

 

 

 

Gebruikt om gebruikers te onderscheiden

Dr. Oetker, Partout

50 maanden

_gat

Deze cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken die moeten worden aangebracht naar doubleclick.net te beperken tbv customization.

Dr. Oetker, Partout

10 minuten

__utma

Wordt gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden.

Dr. oetker, Partout

50 maanden vanaf

__utmt

Deze cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken die moeten worden aangebracht naar doubleclick.net te beperken.

Dr. oetker, Partout

10 minuten

__utmb

Bepalen van een nieuwe sessie / bezoek

Dr. oetker, Partout

30 minuten

__utmc

In combinatie met de __utmb, om te bepalen of de gebruiker zich in een nieuwe sessie bevindt

Dr. Oetker, Partout

Einde browsersessie

__utmz

Wordt gebruikt om het type kanaal te kunnen achterhalen waar de gebruiker van afkomstig is, zoals google, facebook etc.

Dr. Oetker, Partout

6 maanden

__utmv

Wordt gebruikt om bezoeker-niveau op te slaan in een aangepaste data variabele.

Dr. Oetker, Partout

50 maanden

Third party request cookies

Naam

Doel

Sleutel (= toegang tot gegevens)

Geldigheidsduur

Doubleclick

Gebruikersidentificatie

Anonymous (Ad Views, Analytics, Browser Information, Cookie Data , Date/Time, Demographic Data, Hardware/Software Type, Interaction Data , Page Views , Serving Domains) Pseudonymous (IP Address (EU PII), Search History, Location Based Data, Device ID (EU PII)) PII (Phone Number)

730 dagen

Facebook custom aucience

Gebruikersidentificatie

Geen toestemming

Altijd, tot de code verwijderd wordt

 

www.Pizzaburger.nl

First party cookies

Naam

Doel

Sleutel (= toegang tot gegevens)

Geldigheidsduur

_ga

 

 

 

 

Gebruikt om gebruikers te onderscheiden

Dr. Oetker, Partout

50 maanden

_gat

Deze cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken die moeten worden aangebracht naar doubleclick.net te beperken tbv customization.

Dr. Oetker, Partout

10 minuten

__utma

Wordt gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden.

Dr. oetker, Partout

50 maanden vanaf

__utmt

Deze cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken die moeten worden aangebracht naar doubleclick.net te beperken.

Dr. oetker, Partout

10 minuten

__utmb

Bepalen van een nieuwe sessie / bezoek

Dr. oetker, Partout

30 minuten

__utmc

In combinatie met de __utmb, om te bepalen of de gebruiker zich in een nieuwe sessie bevindt

Dr. Oetker, Partout

Einde browsersessie

__utmz

Wordt gebruikt om het type kanaal te kunnen achterhalen waar de gebruiker van afkomstig is, zoals google, facebook etc.

Dr. Oetker, Partout

6 maanden

__utmv

Wordt gebruikt om bezoeker-niveau op te slaan in een aangepaste data variabele.

Dr. Oetker, Partout

50 maanden

Third party request cookies 

Naam

Doel

Sleutel (= toegang tot gegevens)

Geldigheidsduur

Addthis

Meten van social shares vanaf het platform

Dit is een cookie van een derde partij

50 maanden

Geen invloed op, door middle van code worden cookies geplaatst

 

 

 

Id (.doubleclick.net)

Gebruikersindentificatie

Dit is een cookie van een derde partij

730 dagen

_drt_ (.doubleclick.net)

Social cookie

Dit is een cookie van een derde partij

Dit is een cookie van een derde partij

DSID (.doubleclick.net)

Ingelogde gebruikers (Google Account)

Dit is een cookie van een derde partij

24 uur

IDE (.doubleclick.net)

Vervanging voor de ID cookie voor gebruikers identificatie

Dit is een cookie van een derde partij "

730 dagen

 

www.Oetkerpizza.nl

First party cookies

Naam

Doel

Sleutel (= toegang tot gegevens)

Geldigheidsduur

_ga

 

 

 

 

Gebruikt om gebruikers te onderscheiden

Dr. Oetker, Partout

50 maanden

_gat

Deze cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken die moeten worden aangebracht naar doubleclick.net te beperken tbv customization.

Dr. Oetker, Partout

10 minuten

__utma

Wordt gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden.

Dr. oetker, Partout

50 maanden vanaf

__utmt

Deze cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken die moeten worden aangebracht naar doubleclick.net te beperken.

Dr. oetker, Partout

10 minuten

__utmb

Bepalen van een nieuwe sessie / bezoek

Dr. oetker, Partout

30 minuten

__utmc

In combinatie met de __utmb, om te bepalen of de gebruiker zich in een nieuwe sessie bevindt

Dr. Oetker, Partout

Einde browsersessie

__utmz

Wordt gebruikt om het type kanaal te kunnen achterhalen waar de gebruiker van afkomstig is, zoals google, facebook etc.

Dr. Oetker, Partout

6 maanden

__utmv

Wordt gebruikt om bezoeker-niveau op te slaan in een aangepaste data variabele.

Dr. Oetker, Partout

50 maanden