Our Company

Aantrekkelijke werkgever

Dr. Oetker is een verantwoordelijke en betrouwbare werkgever sinds de oprichting bijna 130 jaar geleden.


We beschouwen het creëren en behouden van banen als een belangrijk maatschappelijk mandaat. Zekerheid en continuïteit en diverse loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden vormen de basis van ons personeelsbeleid. Deze houding wordt bevestigd door de hoge loyaliteit van onze medewerkers: zij werken gemiddeld 14 jaar voor Dr. Oetker op de Duitse locaties.

De waardecultuur van Dr. Oetker

Met haar lange traditie en historie kenmerkt het familiebedrijf zich door een bijzondere bedrijfscultuur. Veiligheid, continuïteit, vertrouwen, wederzijds respect, betrouwbaarheid en de hoge waardering van ieder individu zijn hierbij belangrijke pijlers. Gelijke kansen en de kwalificatie op lange termijn van onze medewerkers zijn elementaire voorwaarden om medewerkers in staat te stellen hun prestaties te ontwikkelen in een klimaat van vertrouwen - en zo de toekomst van het bedrijf mee vorm te geven. Het bedrijf leeft een “open-door-cultuur” waarin ieders mening altijd welkom is. De samenwerking binnen de teams kenmerkt zich door een hoge mate van openheid en collegiale samenwerking.

Onze waardencultuur versterkt de tevredenheid van alle medewerkers. We houden regelmatig medewerkersonderzoeken waarin we altijd zeer goede tevredenheidsbeoordelingen behalen. Zo krijgen we continu waardevolle suggesties voor veranderingen. De resultaten stellen ons in staat maatregelen af ​​te leiden die bijdragen aan het creëren van een nog betere werkomgeving, waardoor de tevredenheid en betrokkenheid van ieder individu verder toeneemt. Andere centrale instrumenten zijn de jaarlijkse medewerkersbeoordelingen, waarbij leidinggevenden en medewerkers openlijk de individuele werksituatie bespreken en gezamenlijk doelen en perspectieven afspreken.

De bedrijfscultuur evolueert natuurlijk voortdurend in tijden van digitale transformatie en sociale verandering. Agile leren en werkmethoden beïnvloeden samenwerking op nieuwe manieren. Enerzijds het behouden van onze essentiële waarden en anderzijds het verder ontwikkelen ervan is een belangrijke zorg en tegelijk een uitdaging.

Ideeënbeheer op verschillende locaties speelt een belangrijke rol in de op werknemers gerichte bedrijfscultuur van Dr. oplossingen ontwikkelen en daarmee actief en duurzaam vormgeven aan de toekomst van het bedrijf. Veel ideeën worden in de praktijk gebracht, terwijl geselecteerde ideeën de prijs Idee van de maand ontvangen. Op deze manier hebben medewerkers in onze fabrieken al belangrijke manieren ontdekt om het werk te vergemakkelijken of zuiniger om te gaan met grondstoffen.

Naast het klassieke ideeënprogramma zijn we ook baanbrekend in het genereren van ideeën met de implementatie van agile leer- en werkmethoden. Bovendien testen we methoden als crowdfunding om nieuwe ideeën op te doen en deze gezamenlijk naar succes te drijven.

Talent vinden en koesteren

Het zijn onze medewerkers die achter het succes van dr. Oetker staan. Onze manier van werken kenmerkt zich door passie, betrokkenheid en het streven om het beste te doen voor onze consumenten: "Kwaliteit is immers het beste recept".

Als internationaal bedrijf bieden we tal van instapmogelijkheden voor jonge professionals, maar ook voor specialisten en managers. Bij het zoeken naar nieuwe medewerkers hechten wij vanaf het begin veel waarde aan dialooggerichte en persoonlijke communicatie met potentiële medewerkers. Onze belangrijkste zorg is om de kandidaten aan te trekken die het meest geschikt zijn voor het bedrijf en het respectieve verantwoordelijkheidsgebied. Om jonge talenten in een vroeg stadium voor ons bedrijf te inspireren, geven we regelmatig lezingen, sollicitatietrainingen en workshops en werken we samen met scholen en universiteiten. Net zo belangrijk is het om medewerkers ook na hun indiensttreding continu te ontwikkelen en te behouden. Daartoe ondersteunen we al jaren de cultuur van levenslang leren en vertrouwen we op de voortdurende ontwikkeling van onze medewerkers met een groot aantal seminars en workshops. De verschillende programma's en evenementen die voor dit doel plaatsvinden, zijn bedoeld om onze medewerkers te ondersteunen in hun individuele levensfasen en om hen te promoten op basis van hun kwalificaties, hun neigingen en hun individuele capaciteiten.

Studenten en academici zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor de Talentendagen van de Oetker Groep, waarbij dr. Oetker actief betrokken is. Dit jaarlijkse evenement biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om door middel van praktische workshops inzicht te krijgen in verschillende gebieden van het bedrijf en om de eerste professionele contacten te leggen.

Daarnaast biedt Dr. Oetker uitdagende stages en staat hij voortdurend in contact met excellente stagiaires en trainees via het eigen Stay in Touch programma van het bedrijf. Belangrijke onderdelen van dit programma zijn evenementen waaraan potentiële junior medewerkers twee keer per jaar kunnen deelnemen. Het doel is om kennis te nemen van de ontwikkelingen in het bedrijf en om ideeën uit te wisselen over carrièremogelijkheden binnen de Oetker Groep. Daarnaast is er op veel afdelingen de mogelijkheid om scripties te schrijven bij dr. Oetker. Met het tussenjaarprogramma van de Oetker Group kunnen studenten met slechts één succesvolle aanvraag twee tot drie stages in verschillende branches binnen de groep voltooien.

Eerlijke beloning en sociale voordelen

Dr. Oetker biedt zijn medewerkers een prestatiegerichte en marktconforme beloning en uitgebreide sociale voordelen. Op deze manier creëert het bedrijf een belangrijke randvoorwaarde om gekwalificeerde medewerkers aan te trekken en voor de lange termijn te behouden. De cao is van toepassing op medewerkers op de Duitse locaties, inclusief vakantie- en kerstpremies, doorbetaling bij ziekte en aanspraak op vakantie.

Om een ​​prestatiegerelateerde en dus eerlijke beloning te realiseren, heeft Dr. Oetker alle niet-tarifaire functies of functies op de Duitse locaties geëvalueerd en in een beloningsklasse ingedeeld. Met de hulp van een gespecialiseerd adviesinstituut analyseert Dr. Oetker de billijkheid van de lonen en ontleent hij, indien nodig, passende maatregelen voor de uitvoering ervan.

Vrijwel alle werknemers ontvangen dezelfde sociale voordelen, of ze nu voltijds of deeltijds werken. Dr. Oetker biedt onder meer een door de werkgever gefinancierde, op premie gebaseerde pensioenregeling. Daarnaast zijn er regelmatig adviesbenoemingen voor particuliere pensioenvoorziening op individuele locaties.

Cookies- en analytische instellingen

We zouden het fijn vinden als je ermee instemt dat wij en onze partners cookies en vergelijkbare technologieën mogen gebruiken om te begrijpen hoe je onze website gebruikt. Hierdoor kunnen wij je gebruikersgedrag beter begrijpen en onze website hierop afstemmen. Verder willen wij en onze partners deze gegevens gebruiken voor gepersonaliseerde content of aanbiedingen op hun platforms. Als je hiermee akkoord gaat, klik je op "Akkoord". Raadpleeg ons privacybeleid voor gedetailleerde informatie. Je kunt op elk moment van gedachten veranderen en je toestemming intrekken.

Noodzakelijke Cookies

We hebben deze cookies en vergelijkbare technologieën nodig om de basisfuncties van onze website mogelijk te maken. Dit omvat bijvoorbeeld het opslaan van deze instellingen. Omdat deze cookies noodzakelijk zijn kunnen ze niet uitgeschakeld worden.

Altijd actief
Analytics en personalisatie

Daarnaast willen we graag meer weten over hoe je onze website gebruikt om deze voor jou en andere gebruikers te optimaliseren. Hiervoor gebruiken we cookies en vergelijkbare technologieën die het gebruikersgedrag in kaart brengen en zo helpen om ons aanbod voor jou te verbeteren.

Ja

no

(Re-) Marketing / gegevensuitwisseling met derden

Om ervoor te zorgen dat we onze marketingcampagnes kunnen afstemmen op jouw behoeften, verzamelen we hoe je op onze website komt en hoe je omgaat met onze advertenties. Dit helpt ons om niet alleen onze advertenties, maar ook onze inhoud nog beter voor jou te maken. Onze marketingpartners gebruiken deze informatie ook voor hun eigen doeleinden, bijv. om je account of profiel op hun platform te personaliseren.

Ja

no