Actievoorwaarden Dr. Oetker La Mia Grande Tikkie Terug

Artikel 1 Algemeen

Dr. Oetker Nederland B.V. gevestigd te Amersfoort aan de Computerweg nummer 2 (hierna: “de onderneming”) organiseert ter promotie van Dr. Oetker La Mia Grande in de periode van 21 juni tot en met 11 juli 2021 een cashback actie, hierna: ‘de Actie’ waarbij deelnemers aan de Actie eenmalig
€ 2,50 via Tikkie retour kunnen ontvangen op hun aankoop van Dr. Oetker La Mia Grande.

De Actie heeft als doel om mensen het product te laten uitproberen en merkbekendheid te creëren. Door deelname aan de cashback aanvaardt de deelnemer deze actievoorwaarden. Deelname kan gedurende de actieperiode plaatsvinden via de app van Tikkie. De te vergeven actiekorting is beperkt, op = op.

De Actie duurt t/m 11 juli 2021, maar zodra de maximaal te vergeten actiekorting is bereikt, is het niet meer mogelijk om via de actiewebsite aanspraak te maken op de Actiekorting. Tikkie zal hier melding van maken op de actiewebsite.

Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen via de Actiepagina www.oetker.nl/tikkie. Eventuele andere informatie of vragen kunt u stellen aan onze consumentenservice te bereiken via de contactpagina of 0800-0220770 (gratis).
 

Artikel 2 Deelnemers

Voor deelname aan de Actie is een minimumleeftijd van 18 jaar vereist. Ieder natuurlijke persoon kan eenmalig deelnemen aan deze actie, zolang deze de minimumleeftijd van 18 jaar heeft bereikt en woonachtig is in Nederland. Deelname door minderjarigen is enkel toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van de ouders of voogd.

De onderneming heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de Actie indien de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen. Door uitsluiting komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor de cashback.

 

Artikel 3 Deelname en deelnemende producten

 • Deelnemers kunnen één keer deelnemen aan de Actie.
 • De Actie geldt uitsluitend op de deelnemende producten te noemen:
  Dr. Oetker La Mia Grande Salame Piccante en Dr. Oetker La Mia Grande 4 Formaggi.
 • De Actie geldt uitsluitend voor aankoop van de deelnemende producten bij Albert Heijn, Jumbo of Plus supermarkten in Nederland.

 

Artikel 4 Communicatiekosten

Aan deelname aan deze actie zijn geen communicatiekosten verbonden.

Artikel 5 Actieopzet

 • De Actie start op 21 juni 2021 en de te vergeven actiekorting is beperkt, op=op. De Actie duurt t/m 11 juli 2021, maar zodra die maximaal vergeven actiekorting is bereikt, is het niet meer mogelijk om via de actiewebsite aanspraak te maken op de actiekorting.
 • Tikkie zal hier melding van maken op de Actiewebsite.
 • Om op een geldige manier deel te nemen aan de Actie, moet de deelnemer de volgende procedure doorlopen en een Tikkie account hebben of aanmaken: de deelnemer moet één van de deelnemende producten bij een deelnemende supermarkt aankopen, in dit geval
  Dr. Oetker La Mia Grande pizza, en hier een fysieke bon van hebben. Via de Tikkie app kan via acties, na akkoord op de Actievoorwaarden, de bon gescand worden. Na controleren van de kassabon zal de cashback van € 2,50 binnen 1 dag uitbetaald worden op het bij Tikkie bekende rekeningnummer. Dr. Oetker behoudt zich het recht om de terugbetaling te weigeren bij gebrek aan van een geldig aankoopbewijs.
 • De Actie is van toepassing op deelnemers die gedurende de actieperiode een deelnemend product hebben gekocht bij een deelnemende supermarkt in Nederland. Digitale kassabonnen verkregen via online bestelling voor laten bezorgen en/of afhalen zijn uitgesloten van de Actie.
   

Artikel 6 Klachten

Eventuele klachten over deze actievoorwaarden en hetgeen hieruit voortvloeit kunnen binnen vier weken na het einde van de Actieperiode worden ingediend bij de consumentenservice te bereiken contactpagina of 0800-0220770 (gratis). De onderneming zal zich naar beste kunnen inspannen om de klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. Indien de klacht door de onderneming niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan de deelnemer vervolgens de klacht indienen bij de Kansspelautoriteit (www.kansspelautoriteit.nl).
 

Artikel 7 Wijziging van de spelvoorwaarden

De onderneming behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen (de organisatie) de Actie stop te zetten of de Actie en/of deze actievoorwaarden te wijzigen. Wijziging of aanpassing van de spelvoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door de onderneming bekend gemaakt worden via actiepagina www.oetker.nl/tikkie. De Actievoorwaarden zullen niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.
 

Artikel 8 Privacy

In de privacyverklaring van de Tikkie app lees je over het gebruik van jouw persoonsgegevens en hoe je jouw rechten kan uitoefenen. Dr. Oetker verwerkt uitsluitend persoonsgegevens in het kader van deze actie indien u besluit contact op te nemen met de Dr. Oetker Consumentenservice. Indien u geen contact opneemt met de Consumentenservice ontvangt Dr. Oetker geen persoonsgegevens.

U leest meer over het gebruik van uw persoonsgegevens door Dr. Oetker in de privacyverklaring, welke hier te raadplegen is.
 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Ondanks de grootst mogelijke zorg die de onderneming aan het beheer van de website en de organisatie van deze actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Druk- of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in door de onderneming gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen de onderneming niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de onderneming in het leven roepen. De onderneming is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) deze actie. De onderneming is voorts niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
De deelnemer vrijwaart de onderneming van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze algemene actievoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de deelnemer.

Cookies- en analytische instellingen

We zouden het fijn vinden als je ermee instemt dat wij en onze partners cookies en vergelijkbare technologieën mogen gebruiken om te begrijpen hoe je onze website gebruikt. Hierdoor kunnen wij je gebruikersgedrag beter begrijpen en onze website hierop afstemmen. Verder willen wij en onze partners deze gegevens gebruiken voor gepersonaliseerde content of aanbiedingen op hun platforms. Als je hiermee akkoord gaat, klik je op "Akkoord". Raadpleeg ons privacybeleid voor gedetailleerde informatie. Je kunt op elk moment van gedachten veranderen en je toestemming intrekken.

Noodzakelijke Cookies

We hebben deze cookies en vergelijkbare technologieën nodig om de basisfuncties van onze website mogelijk te maken. Dit omvat bijvoorbeeld het opslaan van deze instellingen. Omdat deze cookies noodzakelijk zijn kunnen ze niet uitgeschakeld worden.

Altijd actief
Analytics en personalisatie

Daarnaast willen we graag meer weten over hoe je onze website gebruikt om deze voor jou en andere gebruikers te optimaliseren. Hiervoor gebruiken we cookies en vergelijkbare technologieën die het gebruikersgedrag in kaart brengen en zo helpen om ons aanbod voor jou te verbeteren.

Ja

no

(Re-) Marketing / gegevensuitwisseling met derden

Om ervoor te zorgen dat we onze marketingcampagnes kunnen afstemmen op jouw behoeften, verzamelen we hoe je op onze website komt en hoe je omgaat met onze advertenties. Dit helpt ons om niet alleen onze advertenties, maar ook onze inhoud nog beter voor jou te maken. Onze marketingpartners gebruiken deze informatie ook voor hun eigen doeleinden, bijv. om je account of profiel op hun platform te personaliseren.

Ja

no