Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Graag vragen wij jouw akkoord om gebruik te blijven maken van cookies. Meer informatie.

Huisregels

Beste bezoeker,

Dr. Oetker Nederland B.V. (“Dr. Oetker” of “wij”) heten je welkom op de diverse websites met informatie en interactiemogelijkheden die wij voor jou (“jij”), bezoeker en wellicht klant hebben gemaakt.

Wij waarderen jouw interesse in onze huisregels (“huisregels”). In deze huisregels leggen wij uit op welke wijze je gebruik kan en mag maken van onze website(s). Voordat je van onze website(s) surft, kennis neemt, of gebruik maakt verzoeken wij je om de huisregels aandachtig en geheel door te nemen.

1. Even voorstellen

Waarschijnlijk heb je wel eens van een product van ons genoten. Onze levensmiddelen zijn te koop in bijna alle Nederlandse supermarkten. Veel producten zijn herkenbaar van Dr. Oetker, Koopmans of een van onze andere merken. In Nederland is Dr. Oetker gevestigd in Amersfoort onder handelsregisternummer 30125535. Met Dr. Oetker bedoelen wij in deze huisregels: de diverse ondernemingen waarmee wij (in-) direct verbonden zijn, de voor ons werkzame mensen en bedrijven. Via onze websites bieden wij de mogelijkheid om kennis te maken met onze producten, deel te nemen aan acties. Ook kun je met ons in contact komen. Dr. Oetker vindt jouw mening en wensen erg belangrijk.

2. Toepasselijkheid van onze huisregels

Deze website is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden. Door jezelf toegang te verschaffen tot deze website ga je akkoord met onze huisregels. Als je niet met deze huisregels akkoord wenst te gaan, verzoeken wij je deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken. Dr. Oetker gaat er namelijk van uit bij verder bezoek van de website dat je deze huisregels wel geaccepteerd hebt.

3. De informatie op deze website is van Dr. Oetker

Op onze website bevindt zich informatie. Informatie kan bestaan uit elementen zoals tekst, afbeeldingen, geluiden, en overige elementen zoals ondersteunende programmeercode, bijvoorbeeld om de website vorm te geven. De (intellectuele en industriële) rechten die op deze informatie rusten zijn eigendom van Dr. Oetker en anders gebruiken wij deze informatie met toestemming van de eigenaar. Je mag van deze informatie kennis nemen voor eigen, privé gebruik, zolang wij deze informatie voor jouw toegankelijk maken. Je mag de informatie niet kopiëren, ergens anders openbaar maken, voor andere (commerciële) doelen aanwenden of doen alsof je de maker of eigenaar van de informatie bent.

4. Dit is een informatieve website

Wanneer wij uitleg geven over producten proberen wij je zo goed mogelijk te informeren over ingrediënten, kenmerken en voordelen van onze producten. Dr. Oetker belooft niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken of vrij zal zijn van fouten. Verder kan het zijn dat de website soms even niet toegankelijk is of goed werkt. Dit kan komen doordat we technisch onderhoud uitvoeren of bijvoorbeeld door een storing. In zo’n geval, waarderen wij het wanneer je Dr. Oetker van de storing op de hoogte brengt, maar je kan hier verder geen rechten aan ontlenen. Het gebruik van (de informatie op) deze website is dan ook geheel op eigen risico.

5. Hyperlinks naar andere websites

Hoewel onze website wel (functionele) cookies kan aanbieden kun je zelf invloed uitoefenen op welke wijze je tijdens een bezoek aan websites omgaat met de aangeboden cookies. Zo kun je via de browser geplaatste cookies verwijderen en het accepteren van (bepaalde) nieuwe cookies uitzetten. De volgende hyperlinks bevatten meer informatie hoe je bij enkele populaire internetbrowsers cookies kan beheren: Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari. Door het verwijderen of uitzetten van cookies kan het gebeuren dat delen van onze website niet meer werken of onjuist worden weergegeven. Ook maak je het voor ons lastiger om onze website te verbeteren, reclame op jouw wensen af te stemmen en onze producten te verbeteren.

6. Vergissen is menselijk

Ondanks de grote zorg die wij aan de website en informatie besteden kan er wel eens iets mis gaan. Je begrijpt en aanvaardt dat onze informatie niet steeds juist, actueel en volledig kan zijn. In het geval wij een vergissing begaan rekenen wij op begrip en medewerking van jouw zijde. Dr. Oetker zal in zo’n geval proberen om alles in orde te maken, bijvoorbeeld door de informatie aan te passen. Wanneer we beschikken over jouw contactgegevens, kan Dr. Oetker ook contact met je opnemen. Je mag in geen geval misbruik maken van informatie op onze website of de website zelf. Aan informatie (zoals een aanbod) dat onjuist is, of waarbij Dr. Oetker zich duidelijk vergist, kan je geen rechten ontlenen voor zover het die foute of onbedoelde informatie betreft.

7. Aansprakelijkheid

Wanneer jij daadwerkelijk schade lijdt, doordat Dr. Oetker opzettelijk een fout maakt of roekeloos handelt, vergoedt Dr. Oetker de schade voor zoverre die door toerekenbaar handelen van ons bij jou ontstaat. Dr. Oetker vergoedt geen gevolgschade, of indirecte schade. Alle verdere schade draag je zelf. Het maakt daarbij niet uit of deze schade direct ontstaat door gebruik van onze website of indien de schade indirect voortvloeit uit doen of laten van Dr. Oetker of een ander gevolg is.

8. Naar de rechter

Als er iets gebeurt proberen wij dat eerst samen in goed overleg met jou op te lossen. Komen wij er niet uit, dan is afgesproken dat we het geschil bij de rechter in Utrecht voorleggen. Op deze huisregels, gebruik van deze website en al onze overeenkomsten is alleen het Nederlandse recht van toepassing. De regels van het Weens Koopverdrag (CISG) zijn uitgesloten. Wanneer de rechter vindt dat een regel niet mag, onjuist of houdbaar is, dan zoeken we samen naar een oplossing die wel mag en zoveel mogelijk lijkt op de oude regel.

9. Toestemming voor speciefieke doelen

Onze website(server) biedt jouw computer, telefoon of apparaat waarmee je deze website bezoekt cookies aan. Wij maken gebruik van cookies voor verschillende doeleinden. Zo gebruiken wij functionele cookies ter uitvoering van onze diensten, of om een goede werking van de website te bewerkstelligen. Wij handelen daarbij volgens de geldende wetgeving. In de gevallen dat wij gebruik maken van diensten van derden, zoals Google, spannen we ons in om te zorgen dat de relevante wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en de verplichtingen die voortvloeien uit ons privacybeleid worden nagekomen.

Meer informatie kun je vinden in het privacy beleid van Dr. Oetker.

Voor het plaatsen van sommige cookies hebben wij jouw toestemming nodig. De toestemming ziet op de duur, wijze en frequentie van jouw websitebezoek(en) te analyseren voor verbetering van deze website, verbetering van onze producten, statistisch onderzoek om gerichter (potentiele) klanten te kunnen benaderen en om de effectiviteit van onze campagnes te verhogen. Je geeft deze toestemming door jouw bezoek aan deze website actief voort te zetten of de banner te sluiten.

10. Verzameling via cookies

Over het algemeen kun je deze website bezoeken zonder ons te vertellen wie je bent of zonder enige informatie over jezelf achter te laten. Dr. Oetker kan echter gedurende het bezoek informatie bij jou plaatsen, indien jouw browser dat toelaat. Hiervoor gebruiken wij “cookies”. Een cookie is een informatiebestand dat onze website(server) plaatst op jouw computer, telefoon of apparaat waarmee je deze website bezoekt. Zo gebruiken wij functionele cookies ter uitvoering van onze diensten, of om een goede werking van de website te bewerkstelligen. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben wij jouw toestemming nodig. Door te klikken op links of onderdelen en verder de surfen binnen deze website geef je via een actieve handeling aan toestemming te geven voor het plaatsen van cookies voor de doelen zoals uiteengezet in ons privacybeleid.

Deze website heeft op het moment van schrijven de hieronder aangegeven cookies in gebruik. Uit het overzicht volgt per cookie het doel, de geldigheidsduur en wie toegang heeft tot de gegevens.

Naam

Geldigheidsduur

Doel

Toegang tot gegevens

BIGipServerbit-inet-http-linux

Duur van de sessie

Deze cookie verdeelt de het werk tussen de servers zodat bezoeken binnen één sessie bij dezelfde server uitkomen. Dit verbetert snelheid en consistentie van het bezoek aan de website.

Alleen Dr. Oetker

PHPSESSID

Duur van de sessie

Deze cookie houdt gedurende het bezoek bij welke pagina’s je bezoekt en gedane zoekopdrachten.

Alleen Dr. Oetker

CookieAccept

2 jaar na plaatsing

Deze functionele cookie onthoudt of je toestemming hebt gegeven om cookies te plaatsen.

Alleen Dr. Oetker

__utma

2 jaar na plaatsing

Meet aantal bezoeken gebruiker, tijdstip eerste bezoek en laatste bezoek, bijvoorbeeld bij berekenen tijd tussen eerste bezoek en overeenkomst/koop.

Dit is een cookie van een derde partij, Google, die Dr. Oetker gebruikt voor het (laten) samenstellen van statistische informatie over het gebruik van de website. Wij kijken naar de rapportage en in principe niet naar gedrag van individuele bezoekers. Dr. Oetker gebruikt de gegevens primair ter verbetering van de website, en verwijst naar de privacyvoorwaarden van Google voor de wijze waarop Google omgaat met jouw gegevens.*

__utmb

Duur van de sessie (30 min na laatste pageview)

Meet tijdstip bezoek in combinatie met utmc voor vaststellen duur bezoek.

Dit is een cookie van een derde partij, Google, die Dr. Oetker gebruikt voor het (laten) samenstellen van statistische informatie over het gebruik van de website. Wij kijken naar de rapportage en in principe niet naar gedrag van individuele bezoekers. Dr. Oetker gebruikt de gegevens ter verbetering van de website, niet voor marketingdoeleinden, en verwijst naar de privacyvoorwaarden van Google voor de wijze waarop Google omgaat met uw gegevens.*

__utmc

Duur van de sessie

Meet tijdstip vertrek via pageviews in combinatie met utmb voor vaststellen duur bezoek.

Dit is een cookie van een derde partij, Google, die Dr. Oetker gebruikt voor het (laten) samenstellen van statistische informatie over het gebruik van de website. Wij kijken naar de rapportage en in principe niet naar gedrag van individuele bezoekers. Dr. Oetker gebruikt de gegevens ter verbetering van de website en verwijst naar de privacyvoorwaarden van Google voor de wijze waarop Google omgaat met jouw gegevens.*

__utmz

6 maanden na plaatsing

Deze cookie registreert hoe je op de website terecht bent gekomen. Bijvoorbeeld via een website of een zoekmachine en welke zoekwoorden daarbij gebruikt zijn.

Dit is een cookie van een derde partij, Google, die Dr. Oetker gebruikt voor het (laten) samenstellen van statistische informatie over het gebruik van de website. Wij kijken naar de rapportage en in principe niet naar gedrag van individuele bezoekers. Dr. Oetker gebruikt de gegevens ter verbetering van de website en verwijst naar de privacyvoorwaarden van Google voor de wijze waarop Google omgaat met jouw gegevens.*

__atuvc

1 jaar na plaatsing

Deze cookie ondersteunt werking van de social bookmark plugin van AddThis. Via deze plugin kun je content delen via bijvoorbeeld Facebook of Twitter.

Dit is een cookie van een derde partij, AddThis, die Dr. Oetker gebruikt voor de social plugins en het (laten) samenstellen van statistische informatie over het gebruik van de website. Wij kijken naar de rapportage en in principe niet naar gedrag van individuele bezoekers. Dr. Oetker gebruikt de gegevens ter verbetering van de website en verwijst naar de privacyvoorwaarden van Addthis voor de wijze waarop AddThis omgaat met jouw gegevens.**

uid

1 jaar na plaatsing

Deze cookie geeft gedurende het bezoek een kenmerk. Zo kunnen verschillende bezoekers worden onderscheiden.

Dit is een cookie van een derde partij, AddThis, die Dr. Oetker gebruikt het (laten) samenstellen van statistische informatie over het gebruik van de website. Wij kijken naar de rapportage en in principe niet naar gedrag van individuele bezoekers. Dr. Oetker gebruikt de gegevens ter verbetering van de website en verwijst naar de privacyvoorwaarden van Addthis voor de wijze waarop AddThis omgaat met jouw gegevens.**

 

* Omdat Google gevestigd is en opereert vanuit de Verenigde Staten, kan het zijn dat uw gegevens Europees grondgebied verlaten en in Verenigde Staten worden verwerkt. Weet dat Google beschikt over een vermelding op de Safe Harbour lijst van Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat Google verklaart te beschikken over de vereiste privacy maatregelen die nodig zijn om gegevens uit te wisselen met Europese landen, waaronder Nederland. Klik hier om de advertentievoorkeuren van Google aan te passen en voor aanvullende informatie.** AddThis, een onderneming van Clearspring Technologies company, is aangesloten bij diverse initiatieven voor verantwoord gebruik van persoonsgegevens. Omdat AddThis gevestigd is en opereert vanuit de Verenigde Staten, kan het zijn dat data Europees grondgebied verlaat en in Verenigde Staten wordt verwerkt. Addthis beschikt over een vermelding op de Safe Harbour lijst van Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat Addthis verklaart te beschikken over de vereiste privacy maatregelen die nodig zijn om gegevens uit te wisselen met Europese landen, waaronder Nederland. Klik hier om een cookie te plaatsen, zodat Addthis je niet meer volgt.

 

 

11. Actualiteit en aanpassingen

Dr. Oetker streeft ernaar om de het overzicht actueel te houden. We raden je dan ook aan om dit overzicht en onze huisregels van tijd tot tijd te bestuderen. Indien je na aanpassing het gebruik van deze website actief voortzet, geef je te kennen in te stemmen met de aanpassingen. Wanneer Dr. Oetker van mening is dat aanpassingen grote gevolgen hebben, zullen we je van deze aanpassingen op de hoogte proberen te brengen. Bijvoorbeeld door een aangepaste versie van deze Huisregels op onze websites te publiceren.

12. Beveiliging

Dr. Oetker heeft passende maatregelen getroffen om jouw informatie te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Desondanks kunnen ook wij niet uitsluiten dat er ooit een datalek plaatsvindt. In het geval dat jouw gegevens mogelijkerwijs zijn blootgesteld zullen wij met bekwame spoed je hiervan op de hoogte brengen. Het aantal mensen dat fysiek toegang heeft tot onze databaseservers is beperkt en wij beschikken over technische en organisatorische maatregels om te voorkomen dat onbevoegden zichzelf toegang verschaffen tot jouw informatie. Dr. Oetker maakt tevens gebruik van de in de markt meest recente en in de markt meest gangbare virusprotectie-programma’s.

 

13. Verboden handelingen

Je begrijpt en stemt er mee in dat je je behoorlijk gedraagt gedurende het bezoek op deze website.

Je mag geen dingen doen die verboden zijn, of schade kunnen toebrengen aan Dr. Oetker dan wel aan andere bezoekers. Wij verbieden je om technische kunstgrepen uit te voeren om de beveiliging te omzeilen, je toegang te verschaffen tot onze technische omgeving en accounts van beheerders. Ook is het verboden om toegang te verkrijgen tot data, data te veranderen, informatie (programmeercode) toe te voegen, onbruikbaar te maken, te vernietigen, te gebruiken of verzamelen (zoals “spideren” of een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel opvragen) zonder onze toestemming. Daarbij gaat het om data van ons, van onze bezoekers en data van andere partijen die wij tot onze beschikking hebben. Verder is het niet toegestaan om Dr. Oetker of anderen ongevraagd informatie (spam) of toepassingen (virussen, trojans, malware enzovoorts) te sturen. Ook mag je niet onaangepast gedragen, beledigen, kwetsen of pesten.

Wanneer je deze regels overtreedt mag Dr. Oetker je de toegang tot en gebruik van de website ontzeggen en verleende privileges of accounts intrekken of aanpassen. Bij acceptatie van deze voorwaarden garandeer je om in geval overtreding van voorgaande regels of een van onze andere huisregels, persoonlijk (en hoofdelijk) de schade te vergoeden van de partij die door jouw toedoen schade lijdt. Als Dr. Oetker wordt aangesproken voor deze schade mogen wij je in vrijwaring oproepen en alle kosten, inclusief onze redelijke gemaakte (juridische) kosten en gemaakte kosten om de schade te beperken op je verhalen.

14. Cookies weigeren of verwijderen

Hoewel onze website wel (functionele) cookies kan aanbieden kun je zelf invloed uitoefenen op welke wijze je tijdens een bezoek aan websites omgaat met de aangeboden cookies. Zo kun je via de browser geplaatste cookies verwijderen en het accepteren van (bepaalde) nieuwe cookies uitzetten. De volgende hyperlinks bevatten meer informatie over hoe je bij cookies enkele populaire internetbrowsers cookies kan beheren: Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari. Door het verwijderen of uitzetten van cookies kan het gebeuren dat delen van onze website niet meer werken of onjuist worden weergegeven. Ook maak je het voor ons lastiger om onze website te verbeteren, reclame op jouw wensen af te stemmen en onze producten te verbeteren.

15. Vragen en verzoeken

Om de kwaliteit van onze dienstverlening zo hoog mogelijk te houden is het voor Dr. Oetker belangrijk dat de gegevens waarover wij beschikken, actueel juist en volledig zijn. Daarom mag je ons op elk moment inzage vragen in de persoonsgegevens die wij over je verzamelen en vragen of wij deze aanpassen als er iets verandert in je situatie. Ook mag je je verleende toestemming intrekken of uitbreiden, zodat onze wensen steeds op elkaar blijven aansluiten.

Als je meer informatie wenst, of wilt weten welke gegevens wij over je hebben vastgelegd of als je jouw gegevens of toestemming wilt aanpassen, kun je altijd schriftelijk contact opnemen met onze consumentenservice via:

Consumentenservice Dr. Oetker
Antwoordnummer 7204
3800 TE Amersfoort

Onze medewerkers staan je ook graag telefonisch te woord via ons gratis telefoonnummer: 0800-0223306.